Meer teksten

 • Redactie van advies- en beleidsteksten
  In opdracht van diverse adviesraden, ministeries, gemeenten en belangenorganisaties.
 • Brochures en webteksten voor de Referendumcommissie
  Teksten over de Wiv 2017 (referendum maart 2018) en over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (referendum april 2016). Geschreven samen met Aleid Bos, Jeanine Mies en Marlies Wopereis.
 • Webteksten en brochures over innovatief kunstonderwijs
  In opdracht van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht).  
 • Interviewbundels
  Interviews met onder andere leraren en schoolleiders (in opdracht van de Onderwijsraad) en met (oud-)politici over de relatie tussen burger en bestuur (in opdracht van de Raad voor het openbaar bestuur, gemaakt samen met Jeanine Mies).
 • Artikelen over wetenschappelijk onderzoek 
  Voor diverse relatiemagazines van de TU Delft.
 • Webteksten, folders en gidsen over scholen
  In opdracht van verschillende (grote) schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs.
 • Boekrecensies 
  Enkele recensies van non-fictie boeken voor dagblad Trouw.