Voorbeelden teksten

 • Redactie van advies- en beleidsteksten
  In opdracht van diverse adviesraden, ministeries en gemeenten.
 • Webteksten en brochures over innovatief kunstonderwijs
  In opdracht van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht).  
 • Interviewbundels
  Onder andere met leraren (over drijfveren) en schoolleiders (over onderwijsvrijheid) in opdracht van de Onderwijsraad en een bundel bij het afscheid van Jos van Kemenade van de Raad voor het openbaar bestuur, gemaakt samen met collega Jeanine Mies.
 • Artikelen over wetenschappelijk onderzoek 
  Voor diverse relatiemagazines van de TU Delft.
 • Webteksten, folders en gidsen over scholen
  In opdracht van verschillende (grote) schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs.
 • Webteksten over het Oekraïnereferendum (6 april 2016) 
  In opdracht van de Referendumcommissie. Geschreven samen met Aleid Bos, Jeanine Mies en Marlies Wopereis
 • Boekrecensies 
  Enkele recensies van non-fictie boeken voor dagblad Trouw.