Portfolio


Willy Francissen werkt onder meer voor

Onderwijs

 • Onderwijsraad
 • Nuffic
 • VO-raad
 • Universiteit van Amsterdam
 • TU Delft
 • Hogeschool van Amsterdam
 • HKU
 • Inspectie van het Onderwijs
 • De Haagse Scholen (koepel van basisscholen in Den Haag)
 • Stichting Sint Bavo (koepel van basisscholen in Haarlem)
 • Haarlemmermeerlyceum
 • Vathorst College
 • Wolfert van Borselen scholengroep

Openbaar bestuur

 • Tweede Kamer
 • Belastingdienst
 • Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • Adviesraad voor wetenschap, techniek en innovatie (AWTI)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Rekenkamer Utrecht

Zorg

 • GGD Haaglanden
 • VUmc
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland