Welkom

… bij¬†het tekstbureau van Willy Francissen. Ik schrijf en redigeer journalistieke artikelen en zakelijke teksten (adviesrapporten, beleidsnotities, brochures, webteksten, speeches, persberichten). Mijn specialismen zijn onderwijs, openbaar bestuur en zorg.

Enkele opdrachtgevers

Onderwijsraad, AWTI, Raad voor het openbaar bestuur, Hogeschool van Amsterdam, Nuffic, Inspectie van het Onderwijs, diverse schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag, gemeente Amsterdam, VUmc, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.