Welkom

… bij het tekstbureau van Willy Francissen. Ik schrijf en redigeer journalistieke artikelen en zakelijke teksten (adviesrapporten, beleidsnotities, brochures, webteksten, speeches, persberichten, jaarverslagen). Mijn specialismen zijn onderwijs en openbaar bestuur.

Enkele opdrachtgevers zijn: Onderwijsraad, Hogeschool van Amsterdam, TU Delft, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Inspectie van het Onderwijs, gemeente Den Haag, VUmc, diverse schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Recente werkzaamheden

  • Een artikel over leiderschap in de zorg. Verschenen in I.O. Magazine, een uitgave van VUmc over opleiden in de zorg.
  • Het advies ‘Geef leraren de hoofdrol‘ van de Onderwijscoöperatie.