Toegift

Voorbij de punten en komma’s

Kernachtig en vlot geschreven adviesrapporten of beleidsnota’s zijn eerder uitzondering dan regel. Niet omdat de opstellers niet kunnen schrijven, maar omdat de teksten het product zijn van veel overleg tussen diverse betrokkenen.

Een tekstschrijver kan hier uitkomst bieden, mits hij of zij zélf in een stevige adviesrol durft te kruipen. Op uitnodiging van Tekstblad reflecteerde ik op de tekstadviespraktijk. Het artikel is te lezen via deze link: Willy Francissen, Voorbij de punten en komma’s