Actueel werk

  • Een artikel over het tekort aan verpleegkundigen. Verschenen in I.O. Magazine, een uitgave van VUmc over opleiden in de zorg
  • Brochure en webteksten over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, gemaakt in een team van vier schrijvers in opdracht van de Referendumcommissie
  • Een training op maat (over piramidaal schrijven) voor medewerkers van een adviesorganisatie
  • Begeleiding van een brainstormsessie over de redeneerlijn van een adviesrapport (‘geeltjessessie’)